054 -6649476Logo

מפת לידה

ראשיbreadcrumbs-arrowבלוגbreadcrumbs-arrow
מפת לידה
כוכבים באסטרולוגיה,
corner

כוכבים באסטרולוגיה,

כוכבים באסטרולוגיה

מהם כוכבים מה התפקיד של כל אחד מהם ואיך זה משפיע על החיים שלנו.

אסטרולוגיה ודית מול אסטרולוגיה מערבית
corner

אסטרולוגיה ודית מול אסטרולוגיה מערבית

ודית בהשוואה למערבית

ההבדלים ושוני בין אסטרולוגיה מערבית מול אסטרולוגיה ודית. אז מי המערכת הכי מדויקת בתכלס? ספוליר - ודית, ואסביר לך גם למה.

עיכוב בזוגיות באסטרולוגיה
corner

עיכוב בזוגיות באסטרולוגיה

מהם הגורמים שמעכבים לך זוגיות?

ולמה זה קורה לך

שמש בבתים באסטרולוגיה
corner

שמש בבתים באסטרולוגיה

מה המשמעות של שמש בבתים אומרת לנו במפת לידה

שמש בבתים

הבדל בין אסטרולוגיה ודית לגלגל המזלות ביהדות ואיך הם קשורים אחד לשני?
corner

הבדל בין אסטרולוגיה ודית לגלגל המזלות ביהדות ואיך הם קשורים אחד לשני?

ומה זה בעצם אסטרולוגיה יהודית?