054 -6649476Logo

תנאי שימוש

ראשיbreadcrumbs-arrow
תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר האינטרנט אשר כתובתו miostars.co.il

מטרת האתר וכן המוצרים הנמכרים בו הינו מתן שירותי יעוץ אסטרולוגי על פי מיקום הכוכבים בשמיים בהסתמך על נתונים אישיים ועל פיניתוח מפה אסטרולוגית .

כללי:

1.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
2.הוראות תקנון זה המגדירים את תנאי השימוש באתר וכן את מערכת היחסים המשפטיים בין המזמין לבין הנהלת האתר/מפעיליו, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים והשירותים מן האתר המעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
3.הנהלת האתר/מפעיליו רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן תקנון זה.
4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
5.כל אדם בן 18 ומעלה לרבות חברה, ראשי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות מוצרים המוצעים באתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן:"המזמין").
6.אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שקרי,מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
7.אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או כל דרך אחרת.
8.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר/מפעיליו יהיו רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר,באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדיו מבלי למסור על כך הודעה מראש במידה ובוצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדיןו/או ביצוע פעולה העלולה לפגוע בהפעילות התקינה של האתר ו/או מי מהספקים ו/או בצדג' כלשהו.

הגבלת אחריות האתר:

1.המידע באתר כמו גם היעוץ האישי אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי/חוות דעת רפואית וכיוצ"ב.
2.כל התכנים וביניהם היעוץ האסטרולוגי אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתם האישית של הנהלת האתר/מפעיליו,ואינם בגדר המלצה,עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף להתייעצות מקצועית. בכל עניין משפטי ו/או מקצועי ו/או רפואי ו/או חשד לענין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך.
3.הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינתם מהימנותם, שלמותם,או כל בחינה אחרת.
4.בכוונת הנהלת האתר/מפעיליו כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר/מפעיליו להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר/ מפעיליו להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקת שירות.
5.הנהלת האתר/מפעיליו אינם אחראים לתוכן מודעות,"באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

קניין רוחני:

1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים , אייקונים, מידע, בעיצוב האתר,בעימודו, בגרפיקה,בצילומים ,באיורים,בלוגו האתר,בשם האתר, ביישומים, קודי המחשב, הנתונים לרבות פטנטים וזכויות יוצרים  ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייך להנהלת האתר/מפעיליו זכויות אלה חלות גם על שמו של האתר ושם המתחם (www.miostars.co.il) סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של הנהלת האתר/מפעיליו. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
2.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
3.אין להעתיק, לשכפל,להפיץ,למכור, לתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,תמונות, טקסטים עיצוב וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב.
4.חל איסור חמור לחדור לשרת האתר ואין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר או כל שימוש בכריית נתונים, וזאת לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

מדיניות אספקת מוצרים ושירות:

1. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית או העברה באמצעות אפליקצית תשלום.
2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המצויינים באתר כוללים רק ימי עסקים ,קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי ולא כוללים ערבי חג וחג.
3. אספקת המוצר תעשה בתיאום מראש עם הלקוח, להלן: ״המזמין״.

ביטול רכישה ועסקה מצד המזמין:

1. המזמין מודע לכך כי לאור חוק הגנת הצרכן ,השירותים הניתנים הינם בגדר של " טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה",לאור האמור לעיל, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה או/ו לקבל החזר כספי.
2. חרף האמור בסעיף 1 לעיל תחת הכותרת ביטול רכישה מצד המזמין, הנהלת האתר/מפעיליו, רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, שלא לפעול על פי ס' 1 , וזאת רק במידה והעבודה טרם התחילה.

הגנת הפרטיות:

1. הנהלת האתר/מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לאסוף פרטים אודות הלקוח לרבות, אך לא רק פרטים ביחס לשמו, כתובת מגוריו, כתובת דוא"ל , מספרי טלפון, קבצי "עוגיות" , פעולות שבוצעו באתר, ip, פרטי הזמנות, מידע מקוון כגון כתובת וכיו"ב (להלן:"המידע") מובהר, כי המידע נועד בין השאר לשיפור השירות ויצירת קשר עם המשתמש.
2.  על ידי השימוש באתר, ובכפוף להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981, מתיר המשתמש להנהלת האתר/מפעיליו להכליל את המידע במאגרי מידע שיווצרו על ידה. מובהר, כי המידע המועלה לאתר (למעט ביחס לפרטי האשראי שימסרו על ידי המשתמש) עשויים להחשף מעת לעת לעובדי מפעילי האתר ו/או לגורמים המספקים לה שירותים .
3. המשתמש מאשר להנהלת האתר/מפעיליו לעשות שימוש במידע על מנת לשלוח אליו הודעות/מסרים הנוגעים לאתר ו/או לשימוש המשתמש באתר, בין אם על ידי משלוח הודעות sms  ו/או הודעות לדוא"ל. מסירת פרטים אלו מהווה הסכמה גורפת לקבלת ההודעות ו/או המסרונים. המשתמש ראשי לתת הודעה להנהלת האתר בדבר סירובו למשלוח הודעות ו/או מסרונים.

שונות:

1.הנהלת האתר/מפעיליו שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי השימוש כאמור בתקנון זה. הנהלת האתר/מפעיליו רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.
2. הנהלת האתר/מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר,מעת לעת.

דין השיפוט:

1.הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו,הוא הדין הישראלי בלבד.
2.בכל מקרה של מחלוקת,תהא לבית המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
3.הדין החל על השימוש באתר ועל התקנון, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.