054 -6649476Logo

ונוס

כוכבים באסטרולוגיה,
corner

כוכבים באסטרולוגיה,

כוכבים באסטרולוגיה

מהם כוכבים מה התפקיד של כל אחד מהם ואיך זה משפיע על החיים שלנו.

אסטרולוגיה ודית מול אסטרולוגיה מערבית
corner

אסטרולוגיה ודית מול אסטרולוגיה מערבית

ודית בהשוואה למערבית

ההבדלים ושוני בין אסטרולוגיה מערבית מול אסטרולוגיה ודית. אז מי המערכת הכי מדויקת בתכלס? ספוליר - ודית, ואסביר לך גם למה.

ונוס בבתים באסטרולוגיה
corner

ונוס בבתים באסטרולוגיה

ונוס בבתים במפת לידה

מה קורה אצלך במפת לידה כאשר ונוס נמצא באחד הבתים ומה זה אומר?

עיכוב בזוגיות באסטרולוגיה
corner

עיכוב בזוגיות באסטרולוגיה

מהם הגורמים שמעכבים לך זוגיות?

ולמה זה קורה לך