054 -6649476Logo

בתים

איך רואים מי יהפוך למפורסם? לפי אסטרולוגיה ודית
corner

איך רואים מי יהפוך למפורסם? לפי אסטרולוגיה ודית

איך נראה שמישהו ישיג פרסום ענק ויפוך לסלב ואיזה סוג של פרסום הוא יקבל? האם פרסום יהיה רק בארץ או הוא יקבל פרסום בינלאומי?

פרסום באסטרולוגיה

שמש בבתים באסטרולוגיה
corner

שמש בבתים באסטרולוגיה

מה המשמעות של שמש בבתים אומרת לנו במפת לידה

שמש בבתים