אהבה, אסטרולוגיה

ההבדלים ושוני בין אסטרולוגיה מערבית מול אסטרולוגיה ודית:
קודם נדע מהן בכלל המערכות האסטרולוגיות האלו.

חשוב לציין כי בדקתי היטב את המערבית מול הודית. בנוסף אף אסטרולוגים מערבים טוענים כי לחיזוי ודיוק מרבי יש להשתמש בודית ולאו המערבית.

מהי אסטרולוגיה מערבית?ֿ

אסטרולוגיה מערבית יותר פופולארית שבתכליתה נועדה לתת ניתוח פסיכולוגי, לפי רגשות האדם. פותחה ע״י היוונים לפני כ-2,000 -3,000 שנה. אותם יוונים האמינו כי השמש הינה מרכז מערכת השמש.

אסטרולוגיה מערבית נחשבת יותר קלה ופחות אמינה בניתוח שלה. אסטרולוגיה מערבית הינה קלה יותר מפאת מעט החישובים שנעשים בה, על מנת לבצע ניתוח וחיזוי. גם מערכת אסטרולוגיה זו משתמשת בשיטה של טרופית, tropical, שגלגל המזלות כבר קבוע ולא זז, בניגוד למערכת הודית שעובדת בשיטת sidereel, שגלגל המזלות נע באופן תמידי ביחד עם מיקום הכוכבים לפי מיקומם בשמים באופן מדויק, ולכן היא יותר רציונאלית ואמינה יותר בדיוק שלה. לכן ניתוח הורסקופ שתעשו במערבית יהיה שונה שמיים וארץ מניתוח הורסקופ בודית. הם עשו טעות מכיוון שכדור ארץ אינו חוזר למקומו מקורי לאחר השלמת סיבוב מעגל אחד של השמש.

לכן, מה שאתם קוראים בעיתון בהורסקופ חודשי מדויק זה לא.

לכן לאור זאת, אם אדם מחשב את המזל שלו יצא לו במפת לידה שלו מזלות שונים מן המערכת הודית. נקודה נוספת שחייב לציין כאן שמעבר לשיטה השונה מהודית, מערבית שונה ב-24 מעלות מן הודית.

בנוסף, מערכת מערבית אינה מערכת מבוססת ומתמטית כמו הודית, יש פחות התייחסות למעלות, לקבוצות כוכבים, לתאריכים מדויקים של תקופות קריטיות מהרגע שאדם נולד.

מעבר לכך, מערבית מייחסת חשיבות מרבית למזל השמש שמשתנה מידי חודש, בעוד שודית מתייחסת למזל הירח כי הוא משתנה כל יומים וחצי באותו מזל. בהשוואה לדוית המערבית מתייחסת יותר לרגשות כדי לבצע ניתוח מקיף של אישיותו של אדם, וכן גם משתמשת ברגשות כדי לבצע חיזוי עתידי אצל אדם, בניגוד לדוית שמשתמשת בניתוח הגיוני, מתמטי לביצוע חיזוי עתידי.

מאפיינים של מערכת אסטרולוגיה מערבית הן:

 • בעלת תרשים של מפה עגולה אחת עם קווים חיבורים (יכול גם להיות עגולה עם צורת מלבן בתוכה).
 • מתייחסת לכוכבים כמו: נפטון, פלוטו, כירון ואורנוס.
 • בשונה מן האסטרולוגיה הודית היא אינה בעלת תאריכים מדויקים, תתי תקופות- ולכן אינה יעילה ומדויקת לחיזוי עתידי.
 • אינה בעלת חישובים מתמטים רבים- אין חישוב רב למעברים של הפלנטות.
 • לא מגדירה היטב צמידות של כוכבים אחד לשני בניגוד לודית לפי מעלות.
 • לא בעלת תיעוד ומוניטין אמין.
 • בעלת מפה אחת בלבד - מפת לידה ללא כל שאר מפות נוספות לניתוח.
 • מתבססת על כוכב שמש -חשיבות עיקרית למזל השמש.
 • ניתוח רגיש מאשר ניתוח ענייני - מדגישה ניתוח פסיכולוגי של טבע אופיו של הפרט מאשר ניתוח ענייני של אופי האדם ואירועים בחייו וכו׳.
 • הבדל של 24 מעלות בגלגל המזלות מן הודית.
 • אין התייחסות לקבוצות כוכבים לפי מעלות הכוכבים.
 • יחוס לנקודות במפת לידה כגון: 1.MC - הנקודה הגובהה ביותר במפת לידה (רום השמיים). 2. לילת - נקודת התת מודע של האדם במפת לידה. היצרים ודחפים שלו ועוד.
 • התייחסות לכוכבי שבת עפ״י המיתולוגיה.
 • שיטת מערכת אסטרולוגית טרופית tropical, בניגוד לודית שהינה שיטת סידורית sidereel. הטורפית קבועה לא מחשבת את שינוי בתאם למיקום הנוכחי שלה כוכבים, זאת אומרת, היא מראה איך מצב כוכבים היו לפני 2,500 שנה בשמיים.
 • ראהו נקרא ראש הדרקון (north node of the moon), וקייטו זנב דרקון (south node of the moon).
 • פותחה ממקורות ידע שונים ואסטרולוגים שונים שפיתחו אותה למערבית המודרנית כיום.

מהי אסטרולוגיה ודית?

מערכת ודית הינה מקורה בהודו. עתיקה יותר מן האסטרולוגיה מערבית כיוון שפותחה לפני כ- 5,000 שנה. מטרתה של המערכת הודית לנבא ולחזות בצורה מדויקת סכנות ואירועים טובים ורעים בחייו של האדם, לפי המיקומים והתנועות המדויקיות של גרמי השמיים. לאחר מכן העבירו את ידע למגילות ומשם לקחו את הידע של הודית.

חשוב להדגיש כי הודית פותחה ממקורות שונים לגמרי מן האסטרולוגיה המערבית.

לפי אסטרולוגיה ודית ניתן לקבוע כל דבר על אדם: מהי אישיותו, מה הם חוזקתיו וחולשותיו, מהו מקצועו, תחביביו, זוגיות בחייו, כמה יצליח כלכלית ועוד.

אין דבר כזה בודית ״אני מזל אריה״ או ״אני מזל שור״ מייחסים לאופי של האדם את מזל השמש (אגו ביטחון עצמי) , הירח (איך אדם חושב פועל ומגיב לסיטואציות ) ומרקורי (איך אדם מביע את עצמו ורבלית ובכתיבה, האם הוא מדבר בסלנג או לאו שפה גבוהה, מיליצית). כלומר, בודית מתייחסים לכל כוכבים החשובים שמשפיעים על האישיות שלך ולא רק מזל השמש.

אסטרולוגי ודית הרבה יותר מורכבת ומסובכת מהמערבית. בעלת חוקים נוקשים לחישוב וניתוח מדויק.

מאפיינים של המערכת אסטרולוגיה הודית:

 • מפת הלידה ושאר המפות שיוצאות הינו בצורה מרובעת שמחולקת בקווים סימטרים ל12 בתים ולא כעיגול שיש בו קווים בין כוכבים.
 • אינה מתייחסת לנפטון,כירון אורנוס ופלוטו משום שהם רחוקים מידי וגם לא חייב להשתמש בהם כדי לבצע ניתוח מדויק.
 • בעלת 16 מפות כולל מפת הלידה הראשית - 15 מפות הנוספות נחשבות מפות מישניות שאינן קיימות כלל במערבית, כל אחת מתייחסת לתחומים שונים כגון : קריירה, ילדים, בריאות, חינוך,חוזק מפת לידה, נישואין וכו׳.
 • מצבו של ירח- האם הוא waving, כלומר נע או כמעט לא נראה בגרמי השמיים,
 • שיטה אסטרולוגית של גלגל המזלות הינה סידורית (sidereel). זאת בכדי לדעת מיקום מדויק של הכוכבים, הפלנטות ברקיע.
 • נחשבת למדויקת ביותר אפילו מפי אסטרולוגים מערבים. בנוסף גם מתועדת כאמינה ומדיוקת יותר לחיזוי אירועי חיים של האינדוודואל.
 • שימוש בשיטת הבתים השווים- כל בית תמיד על 30 מעלות.
 • ודית יורדת לפרטי פרטים ה-״d.n.a״ של הכוכבים בעזרת 27 קבוצות כוכבים שגם מתחלקות עפ״י מעלות ל4 סוגים. המחמירים מחלקים ל-9 סוגים אפילו.
 • התייחסות לקראמה שאנחנו נכנסים לעולם ולייעוד האמיתי שלנו, הדארמה, בשפה הודית.
 • משמעויות שונות לכוכבים ומיקומם בשוואה לאסטרולוגיה מערבית.
 • חוקים שונים של חישוב ניתוח מפת לידה ושאר המפות.
 • במערכת הודית קודם כל קובעים את הכוכב העולה, האופק (ascendent). אח״כ כל שאר בתים עולים באופן מסודר עם מזלות שלהם מ- 0-30 מעלות עד לבית 12 והמזל 12 במפה.
 • אסטרולוגיה ודית נועדה גם למנוע סבל עתידי כמו למשל: מחלות, בעיות ,גירושין, נישואין לא מוצלחים, בגידות בזוגיות או מאנשים קרובים, סיכסוכים, תאונות וכדומה. על אסטרולוג ודית להתריע בפני תקופות לא קלות ואירועים שלילים שעלולים להתרחש בפועל. אם אין ברירה וחייב לעבור אותם,על אסטרולוג הודי לתת ידע כיצד לעבור אותם בכמה שפחות נזק וסבל.
 • תקופות בחיי אדם- חלוק עיקרית, חלוקה משנית, חלוקה משנית ותת תקופה. כולן בעלות התחלה וסיום, עם תאריך מדויק יום,חודש ושנה.
 • חשיבות רבה לראהו, ראש דרקון וקייטו, זנב דרקון כנקודות גיאומטריות במפת לידה ראשית ושאר המפות. ראהו וקייטו תמיד יהיו במרחק של 180 מעלות אחד משני.
 • ודית מדגישה את הרפואה ובריאותו של האדם.
 • בודית אין דבר כזה הורסקופ חודשי- חודש לא יתן לנו כלום בפועל. יש תחזית, הורסקופ ללפחות 6 חודשים קדימה.